دفاع از بازار - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Market Defense – Glossary

آنچه شرکت برای مقابله با پیشرفت های رقیب فعلی یا احتمالی انجام می دهد ، دفاع از بازار نامیده می شود

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ