آمیخته بازارایابی _ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Market Mix – Glossary

آمیخته بازاریابی

ترکیبی از عناصر که یک سازمان به منظور دستیابی به اهداف بازاریابی خود آنها را به‌صورت هم‌زمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌نماید .

Product= محصول

Price = قیمت

Place= مکان

Promotion = ترفیع فروش

Market Mix

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی