تحقيقات بازار، تحقيق يا پژوهش در بازار - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Market Research – Glossary

رویکرد منظم و سیستماتیک برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات مورد نیاز برای گرفتن تصمیم های منطقی بازاریابی، پژوهش بازار برای تعیین قابلیت فروش احتمالی محصول یا خدمت از طریق تعیین خواسته و نیاز افراد طراحی شده است .

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ