اندازه بازار_ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Market size – Glossary

اندازه بازار که براساس واحد پول یا واحد اندازه گیری کالا یا واحد اندازه گیری مصرف و یا امکان مصرف، اندازه گیری می‌شود.

اندازه بازار - واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی