آميزه بازاريابی - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Marketing Mix – Glossary

انتخاب محصولات با توجه به تصمیم هایی درباره قیمت، مکان و ترفیع که یک شرکت مشخص برای ادامه سطوح مطلوب فروش در بازارهای هدف خود به کار می برد.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ