نزديك بينی بازاريابی - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Marketing Myopia – Glossary

تأکید بیشتر بر ویژگی ها و مزایای خاص محصول و تأکید کمتر بر نیازها و خواسته های مصرف کنندگان منجر شود

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ