بازاريابی - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Marketing – Glossary

فرآیندی است که از طریق برنامه ریزی، قیمت گذاری، هماهنگی، ترفیع و توزیع، ایده ها، اجناس یا خدمات را به بازار وارد میکند

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ