برنامه ریزی رسانه ای_ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Media – planning – Glossary

در برنامه ریزی رسانه ها، شرکت ها اهداف استراتژیک خود را تحلیل و وظایف منطقی و قابل اجرای روزانه خود را برای بیشتر کردن سرمایه گذاری مورد نظر درترفیع و تبلیغ تنظیم می کنند.Media planning  

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

  🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی