پيام، پيام رسانی - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Messaging – Glossary

پیام، شرح و بیانه ای مختصر و مهم از مسائل و مزایای مرتبط با محصول یا خدمت است

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ