بيانيه مأموريت - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Mission Statement – Glossary

شرحی از تاریخچه شرکت، سلیقه های مدیریتی، دغدغه های محیطی، منابع دردسترس و شایستگی های اختصاصی است

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ