نام تجاری اصلی / مادر - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Mother / Parent Brand – Glossary

مهم ترین نام تجاری در خانواده نام تجاری وظیفه تضمین و تصدیق یک یا تعدادی از نا م های تجاری فرعی را برعهده دارد.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ