بازاریابی چندسطحی - واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

Multi-level Marketing (MLM) – Glossary

فروش محصول یا خدمات از طریق شبکه فروش چندسطحی
دیجیتال مارکتینگ

مثال :

“شرکت‌های فروش مستقیم که مشتریان می‌توانند نمایندگی شرکت را برای فروش محصول دریافت کنند”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی دیجیتال مارکتینگ از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی دیجیتال مارکتینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ