استراتژی چندبخشی - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Multi-segment Strategy – Glossary

استراتژی ای که بخش های مجزای یک بازار را هدف قرار می دهد و آمیزه بازاریابی مجزا و متمایزی را برای هر بخش توسعه میدهد.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ