بازاریابی موضوعی - واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

Niche Marketing – Glossary

تبلیغات و بازاریابی برای یک بازه‌ی خاص از بازار
دیجیتال مارکتینگ

مثال :

“تبلیغات محصولات و خدمات مخصوص یک گروه خاص از مخاطبان”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی دیجیتال مارکتینگ از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی دیجیتال مارکتینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ