الگوی فرصت - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Opportunity Model – Glossary

اطلاعات گذشته و حال را برای شناسایی روندها، جمع آوری و مطالعه می کند

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ