برابری، تساوی – واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Parity – Glossary

محصولات یا عملکرد شرکتی نه بهتر ونه بدتر از رقبای آن باشند

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ