نفوذ_ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Penetration – Glossary

 

میزان رسوخ هر عامل یا پدیده‌ای در جامعه را گویند. این شاخص در خصوص رسانه‌ها و نحوه استفاده از آن‌ها و یا محصول و خدمات نیز کاربرد دارد.

Penetration - Glossary-min

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی