نگاشت / نقشه برداری ادراكی - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Perceptual Mapping – Glossary

نمودار گرافیکی نقشه برداری ادراک است که جایگاه یک محصول یا فروشنده را نسبت به دیگر محصولات و فروشندگان از نظر مشتریان مجسم میسازد.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ