تبليغات نقطه / محل فروش - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Point Of Sale (POS) – Glossary

مطالب و اطلاعاتی که برای افزایش فروش (مانند تابلوی اعلانات در بیرون) طراحی شده است.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ