تولید پست _ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Post production – Glossary

 

کلیه مراحلی که بعد از فیلم‌برداری تا تولید نهایی فیلم انجام خواهد شد.

Post production

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی