برندينگ قدرت / اقتدار؛ برندينگ مجزا - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Power Branding – Glossary

استراتژی ای که هر محصول شرکت، اسم تجاری خاص خود را دارد که به طورمستقل و بدون حمایت نام تجاری شرکت یا دیگر نام های تجاری محصول فعالیت می کند.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ