پيش غربالگری - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Prescreen – Glossary

ریسک تلف کردن وقت و پول را برای ارزیابی اسامی ای که آشکارا غیرقابل استفاده هستند، کاهش میدهد

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ