رنگ های اوليه و ثانويه - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Primary and Secondary Colors – Glossary

رنگ های اولیه نام تجاری به ر نگ هایی اشاره دارد که نام تجاری شرکت همیشه در آن ظاهر می شود

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ