نام های تجاری با برچسب خصوصی، نام های تجاری خصوصی - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Private Lable Brands – Glossary

توسط یک شرکت تولید میشوند و تحت اسم شرکت دیگری به فروش میروند.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ