ماتريكس توسعه بازار / محصول - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Product / Market Expansion Matrix – Glossary

کسب و کارها باید در تفکر استراتژیک خود برسه جزء مهم تمرکز کنند. ۱. تعریف اهداف اصلی خود ۲. عدم ضرورت یا ضرورت تنوع گرایی در رشد ۳. چگونگی برقراری و نفوذ موقعیت جاری

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ