بازاریابی روابط عمومی - واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

Public Relations (PR) Marketing – Glossary

بهبود رابطه با مخاطبان و جذب مشتریان جدید از طریق روابط عمومی
دیجیتال مارکتینگ

مثال :

“ارائه خبرنامه‌های روزانه و اخبار مربوط به شرکت”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی دیجیتال مارکتینگ از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی دیجیتال مارکتینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ