فعالیت های ترغیب کننده مصرف کنندگان به خرید_واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Pull – Glossary

کلیه فعالیت‌هایی که مصرف‌کنندگان را ترغیب به خرید کالا یا خدمات می‌کند.

فعالیت_های ترغیب کننده مصرف_کنندگان به خرید - واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی-min

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی