فعالیت های ترغیب کننده به توزیع و فروش کالا_ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Push – Glossary

کلیه فعالیت‌هایی که شبکه توزیع و فروش کالا و یا خدمــــات را به عرضه آنها ترغیب نماید.

فعالیت‌های ترغیب کننده به توزیع و فروش کالا - واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی - واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی-min

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی