تحقيق كمّی - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Quantitative Research – Glossary

تحقیق کمّی، بر داده های عینی جمع آوری شده مبتنی است که می تواند به صورت اعداد و ارقام بیان شوند

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ