برندينگ مجدد؛ به روزرسانی نام تجاری - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Rebrand – Glossary

برندینگ مجدد می تواند شامل تغییرات بنیانی در آرم، اسم، تصویرذهنی، استراتژی بازاریابی یا رویکرد تبلیغات و یا شامل تغییراتی سطحی باشد.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ