بارز بودن، برجستگی - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Salience – Glossary

حداکثر آگاهی از نام تجاری در ذهن و معروفیت کلی نام تجاری

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ