بخش بندی – واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Segmentation – Glossary

استراتژی بازاریابی که در آن بازارهای بزرگ و ناهمگن به بخش های کوچک و همگن تری تقسیم می شوند و سپس برنامه های بازاریابی اختصاصی برای هر بخش توسعه می یابد.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ