هفت پی - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Seven P’s – Glossary

محصول ، قیمت گذاری، ترفیع ، مکان ، افراد ، فرآیند ، شواهد فیزیکیbranding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ