سهم از ذهن – واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Share of Mind – Glossary

شامل هر چیزی می شود که مشتریان درباره آن فکر می کنند و اینکه چه سهمی از آن به یک شرکت، محصول یا خدمت مشخص اختصاص دارد.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ