جانشين ها، بدلها، گزينه های بدل / جانشين - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Substitutes – Glossary

محصولاتی که مصرف کنندگان به عنوان گزینه ای جایگزین برای دیگر محصولات درنظر می گیرند

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ