مخاطبین هدف _ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Target group – Glossary

آن گروه از مخاطبین که به ‌عنوان هدف خاص یک برنامه بازاریابی مشخص شده‌اند. مخاطب هدف - واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی-min  

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

  🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی