ترکیب روش های رسانه ای و غیر رسانه ای _ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Through the line(TTL) – Glossary

با توجه به رویکرد فعلی که اجرای برنامه های ارتباطات یکپارچه بازاریابی است ، استفاده از ترکیب روشهای رسانه ای و غیر رسانه ای را گویند.

 

Through the line(TTL)

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی