کنترل پروژه _ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Traffic – Glossary

واحدی در یک شرکت تبلیغاتی است که نظارت بر روند پروژه‌های اجرایی را بر عهده دارد و مدیریت تقدم و تاخر و تا حدی تخصیص منابع برای پروژه‌ها را انجام می‌دهد (کنترل پروژه)

Traffic

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی