پیشگامانه‌سازی رابط کاربری – واژه نامه تخصصی رابط کاربری

واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

UI Wireframing – Glossary

طراحی سریع و خام رابط کاربری به‌منظور نمایش ساختار و قرارگیری المان‌ها
UI

مثال :

“ساخت نقشه‌های سایت، طرح‌های خام صفحات وبسایت”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری