بازاریابی افزایشی - واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

Upsell Marketing – Glossary

پیشنهاد محصول یا خدمات بیشتر به مشتریان جهت افزایش فروش
دیجیتال مارکتینگ

مثال :

“پیشنهاد محصول مرتبط و گران‌تر به مشتریان.”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی دیجیتال مارکتینگ از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی دیجیتال مارکتینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ