تجربه کاربری- واژه نامه تخصصی رابط کاربری

واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

User Experience (UX) – Glossary

تجربه کاربر در ارتباط با یک محصول یا سرویس
UI

مثال :

“تجربه کاربر در خرید آنلاین”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری