راهنمای کاربر – واژه نامه تخصصی رابط کاربری

واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

User Guide – Glossary

راهنما و دستورالعمل استفاده از یک سیستم یا نرم‌افزار
UI

مثال :

“کتابچه راهنمای استفاده از نرم‌افزار”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری