انطباق با رابط کاربری – واژه نامه تخصصی رابط کاربری

واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

User Interface Compliance – Glossary

رعایت استانداردها، راهنماها و مقررات مربوط به طراحی رابط کاربری
UI

مثال :

“اجرای طراحی رابط کاربری مطابق با راهنماهای قابلیت دسترسی و نقشه‌های رنگ برای کاربران کمبود بینایی”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری