تجزیه و تحلیل کاربر – واژه نامه تخصصی رابط کاربری

واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

User Research – Glossary

جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها درباره نیازها و رفتار کاربران
UI

مثال :

“مصاحبه با کاربران، تست کاربری”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری