پيشنهاد ارزش نام تجاری - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Value Proposition – Glossary

پیشنهاد ارزش (نام تجاری ) یک بیانیه کوتاه، واضح و ساده است.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ