بازاریابی محتوایی ویدئویی - واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ

Video Content Marketing – Glossary

استفاده از محتوای ویدئویی کاربردی و مفید برای مخاطبان جهت جذب وفاداری آن‌ها
دیجیتال مارکتینگ

مثال :

“ارائه ویدئوهای آموزشی و تبلیغاتی برای جذب وفاداری مخاطبان.”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی دیجیتال مارکتینگ از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی دیجیتال مارکتینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی دیجیتال مارکتینگ