رابط کاربری مبتنی بر چشم انداز – واژه نامه تخصصی رابط کاربری

واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

Vision-Based User Interface – Glossary

استفاده از تکنولوژی‌های تشخیص تصویر و واقعیت افزوده برای تعامل با رابط کاربری
UI

مثال :

“کنترل با حرکات دست و شناسایی چهره در دستگاه‌های هوشمند”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری