مگاپارس

تدوین استراتژی برند:

  هدف و استراتژی برند

  • هدف کلی این خدمات، معرفی پروژه پارس به عنوان یک مجموعه چند منظوره تفریحی و تجاری است که بسیاری از برندهای تجاری بنام ایران و جهان را کنار یکدیگر جمع کرده است.
  • انتظار می رود با اجرای این خدمات، امر برندینگ این مجموعه به بهترین نحو انجام شده و جذب شرکت های خوشنام ایرانی و خارجی به وسیله ترکیبی از روش های متنوع بازاریابی و ابزار آلات مناسب تبلیغاتی تسهیل گردد.
  • از دیگر اهداف خدمات پیشنهادی، برنامه ریزی اقدامات مورد نیاز برای فعالیت های پیش از افتتاح و برگزاری افتتاحیه است.
  • استراتژی اصلی این خدمات برای ورود به بازار، استراتژی تهاجمی خواهد بود.

 

مخاطبان

  • عامه مردم
  • برندهای تجاری معتبر
  • شرکت های خصوصی و دولتی