طراحی لوگو پوشاک بانوان UNIX

تدوین استراتژی برند:

ماموریت برند (Brand Mission)

ایجاد پرستیژ و تشخص به واسطه کیفیت تولید و رفتار نزد مشتریان و مخاطبین

 

اهداف (Goals)

برخورداری از حداکثر سهم بازار قابل دستیابی از رقبا و افزایش هزینۀ ورود به بازار برای رقبای احتمالی آتی

 

ویژگی های کلیدی برند – Brand Attributes

تولید داخل

تنوع در طرح

شخصی دوزی made to measure

خوش دوخت

 

مزیت های کلیدی برند – Brand Benefits

حس مالکیت طرح و مدل محصول ، تکدوزی و نسخ محدود

حس خاص بودن

حس اعتماد به نفس

شیک و مد روز

 

جوهره برند – Brand Essence

فاخر و افسونگر

 

ارزش – Value

انتخاب

احترام

تمایز

پرستیژ

 

ارزشهای عملکردی

سودآوری

رویکرد نوآورانه و مدرن

رویکرد تخصصی

مدیریت حرفه ای

کیفیت عالی

 

ارزشهای عاطفی

اهمیت دادن به ارزش ارائه شده، به جای تاکید بر سود مادی

دوستی از جنس اعتماد و صداقت

جسارت و شهامت

تفاوت، رسمیت و زنانگی

وفاداری و حس تعلق خاطر نسبت به شرکت در کارکنان

انعطاف و شکیبایی در محیط

فرهنگ سازمانی یکپارچه ( فرهنگ با مهر و محبت)

 

جایگاه ذهنی برند (positioning)

تولید کننده برتر و باکیفیت پوشاک روی بانوان شیک و متفاوت، به صورت حرفه‌ای و

با طراحی متنوع مدرن و آرتیستیک

 

وعدۀ برند (Brand Promise)

احساس خاص و دلفریب و فاخر بودن را با Unix بدست می آورید.