لوگو سامسونگ

تدوین استراتژی برند:

عارضه یابی سازمانی

شرکت سام گروه آتی جهت انجام عملیات فروش محصولات خود از خدمات ۵۴۹ نماینده در سراسر کشور بهره می‏برد. که از این تعداد، ۲۴.۸% در مراکز استان‏ها مستقر بوده و الباقی (۷۵.۲%) در سایر مناطق استان‏ها فعال می‏باشند. بیشترین سهم نمایندگان به ترتیب مربوط به استان‏های مازندران (۱۳.۷%)، گیلان (۹.۱%)، تهران (۸.۴%)، خوزستان (۸.۰%) و فارس (۶.۲%) می‏باشد. اما بیشتر تعداد نماینده در مراکز استان‏ها، به ترتیب تهران با۲۴ نمایندگی، رشت (۹)، کرج (۸)، تبریز، اصفهان و ساری هرکدام با ۷ نمایندگی در رتبه ‏های اول تا ششم قرار دارند.
وضعیت کنونی پراکنش نمایندگی فروش در سطح مراکز استان‏ها و سایر نقاط شهری، بیانگر مدلی معین نبوده که اصلاح آن به عنوان یک ضرورت تلقی می‏گردد. براین اساس می‏توان با توجه به جامعه مصرف محصولات، از مدل‏های جمعیتی و تعداد خانوار مستقر در مناطق شهری، برای اصلاح استفاده نمود.

در این پژوهش، ۱۸ نفر از مدیران ارشد و میانی، خبرگان و نمایندگان برجسته سازمان شرکت کرده اند که با تکمیل پرسشنامه، نظرات خود را به ثبت رسانده اند. میانگین وزنی سابقه همکاری ایشان با سازمان در حدود ۱ سال و ۳ ماه بوده و از منظر سابقه فعالیت در بازار و صنعت لوازم خانگی نیز تجربه ۵ سال و ۸ ماه به صورت میانگین مورد محاسبه قرار گرفته است.

 

 تحقیقات بازار، بررسی عوامل فروش و مصرف کنندگان خانگی و سازمانی

این تحقیق در بین نمایندگان فروش و مصرف کنندگان خانگی اجرا شده است.

  • بررسی سهم بازار برند
  • بررسی سهم ذهنی برند در بین مخاطبان
  • بررسی میزان وفاداری به برند در بین مخاطبان
  • بررسی اثربخشی تبلیغات
  • بررسی موقعیت برند از لحاظ کیفیت،زیبایی ظاهری محصول،بسته بندی و تکنولوژی به روز
  • بررسی سطح آگاهی و رضایتمندی مخاطبان از خدمات پس از فروش
  • بررسی مخاطبان برند براساس ویژگی های دموگرافیک شامل سن،جنس،تحصیلات،سطح درآمدی و…
  • بررسی موقعیت و تحلیل قیمت گذاری برند
  • بررسی اولویت ترجیح نحوه خرید مخاطبان
  • بررسی و تحلیل نحوه برخورد ، قابلیت ارائه اطلاعات درست و کامل در مورد برند و محصولات، و روند درست، توسط نیروهای فروش و خدمات پس از فروش

 

تدوین راهبردهای مدیریت و توسعه بازار

هدایت و رهبری سازمان، نیازمند مجموعه‌ای از مفاهیم بنیادی و راهبردهای عملیاتی مستند، روشن و هدایتگر است. رسیدن به چنین نقشه راهی هم مستلزم شناخت دقیق نسبت به تمامی‏ ابعاد در محیط‌ های داخلی و بیرونی سازمان است. مجموعه این موارد «استراتژی سازمان» را شامل می‌گردد که ابزاری برای رسیدن به مقصد متعالی و تحقق اهداف میان مدت و بلند مدت رهبران و مؤسسان سازمان است.مدیریت استراتژیک را مجموعه تصمیم‌ها و اقدامات مدیریتی برمی‌شمرند که عملکرد بلندمدت یک شرکت را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر«بررسی محیطی (محیط خارجی و داخلی) تدوین استراتژی، اجرای استراتژی،ارزیابی و کنترل» به مفهوم مدیریت استراتژیک است.

اساساً این تحقیق تلاش داشته با استفاده از روش های علمی و برگرفته از تجارب موفق تدوین استراتژی در بنگاه های اقتصادی کشور، با استفاده از تکنیک های SWOT و QSPM با شناسایی عوامل داخلی و بیرونی بنگاه، پاسخ های مناسب برای پرسش های «موقعیت استراتژیک سازمان با توجه به تأثیرات عوامل داخلی و بیرونی، چیست؟»، «میزان اثرگذاری عوامل داخلی و بیرونی چقدر می‌باشد؟» و «مهمترین رویکردهای استراتژیک در حوزه بازاریابی و فروش به ترتیب اولویت کدامند؟» یافته و در نهایت فهرستی از راهبردهای اولویت دار و برنامه های اجرایی و عملیاتی را ارائه نماید.